ἐυρρείτης

ἐύρρειτος
fem gen sg (attic epic ionic)
ἐϋρρείτης , ἐυρρείτης
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εϋρρείτης — ἐϋρρείτης, ὁ (Α) εϋρρεής. [ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + ρειτης (< * ρεFε της < ρεFω), πρβλ. ακαλα ρρείτης, βαθυρρείτης] …   Dictionary of Greek

  • BASILIOPOTAMUS — i. e. Rex fluviorum, Eurotas olim sic dictus, Strab. l. 6. Sic apud Virg. l. 1. Geogor. v. 482. Fluviorum Rex Eridanus. Et Dionys. Perieg. Θύμβρις ἐυῤῥείτης ποταμῶν Βασιλευτατος ἄλλων …   Hofmann J. Lexicon universale

  • GANGES — fluv. maximus Indiae ulterioris, illam a citeriori disterminans, ex Emodis montibus profluens, ac in mer. in Oceanum Indicum exiens, evius minima latitudo 2. mill. maxima 5. Plin. l. 33. c. 4. auriferum facit, et cum Tago, Pado, Hebro. ac Paetolo …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TIBERIS — I. TIBERIS idolum fluvii cognominis praeses, cuius imago visitur in nummis, qualis apud Statium, Theb. l. 6. v. 274. Laevus arundineae, recubans super aggere ripae Cornitur, emissaeque indulgens Inachus urnae. Ad quem loc. Barthium vide. Alias… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ἐυρρείταο — ἐϋρρείτᾱο , ἐυρρείτης masc gen sg (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐυρρείτην — ἐύρρειτος fem acc sg (attic epic ionic) ἐϋρρείτην , ἐυρρείτης masc acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐυρρείτου — ἐύρρειτος masc/neut gen sg ἐϋρρείτου , ἐυρρείτης masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.